Hack aoe Ego | hack aoe gplay 2024

map sáng - quân tuyển - điều khiển Thú - Tài nguyên

Hack map sáng, quân tuyển, điều khiển thú, TÀI NGUYÊN!

Trên tất cả nền tảng như Ego, Gplay, GameRanger, Offline!

Zalo

Các công trình trong AOE

Trong series hướng dẫn chơi đế chế này, các bài viết sẽ được trình bày theo thứ tự giúp các bác dễ tiếp cận nhất. Trong bài viết trước ta đã tìm hiểu về “Các loại quân trong aoe“. Bài viết hôm nay sẽ tập trung tìm hiểu về các công trình trong AOE!

Cùng theo dõi bài viết bên dưới!

Giới thiệu các công trình

Trong aoe có 3 dạng công trình: Các nhà quân, các nhà chức năng và các nhà khác. Sau đây ta sẽ tìm hiểu về các loại công trình này!

Nhà chức năng

Nhà chức năng gồm nhà chính, nhà kho (gỗ đá và quả, ruộng), chợ, nhà chính phủ.

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn AOE“!

Nhà chính (N)

Nhà trung tâm là nơi bạn xin dân để khai thác tài nguyên. Là nơi tích lũy để nâng cấp, lên các đời 2 3 4.

Nhà chính trong đế chế
Nhà chính (N) trong AOE

Nhà chợ (M)

Phím tắt là “M”, có thể được xây dựng tại đời 2. Xây xong nhà này bạn có thể cho hoặc nhận từ đồng minh hoặc đối thủ tài nguyên của mình. Theo thứ từ 1 2 3 4 5 là nâng cấp chặt gỗ, đào đá, đào vàng, bánh xe và nâng thịt cho ruộng! Trong hình ảnh là nước Greek không có công nghệ đào đá và đào vàng!

Các công trình trong AOE
Nhà chợ có từ đời 2

Nhà chợ còn dùng để nâng khả năng chặt gỗ, đào đá, đào vàng, tăng thịt trong ruộng. bằng các nâng cấp ở trong nhà này!

Khi nâng cái này thì lượng gỗ, đá, vàng mà dân có thể mang được trên người trước khi đem về kho bỏ sẽ tăng lên. Tăng cái này sẽ làm tăng năng suất các bác ạ ^^.

Nâng chặt gỗ thì nâng thêm được tầm xa bắn cung, nâng đào đá sẽ nâng được pháo bắn đá thần ở đời 4!

Nhà chính phủ (C)

Nhà này có thể được xây dựng khi lên đời 3. Số 1 giúp nâng máu cho các loại quân cưỡi ngựa và là điều kiện để nâng ngựa chém (C) lên thần.

Các công trình trong AOE
Nhà chính phủ có từ đời 3

Cái bản đồ ở vị trí 2 để giúp bạn nhìn thấy hoạt động của nhà đồng minh. Biểu tượng thứ 3 giúp tốc độ xây nhà của dân nhanh hơn.

Biểu tượng thứ tư có ý nghĩa với lính Z (trong nhà BB). Bình thường 1 Z ~ 1 đơn vị. Trong AOE có tối đa 200 đơn vị, nghĩa là sẽ có 200 con Z. Khi nâng, 2 lính Z mới tính là 1 đơn vị, lúc này có thể có 400 con lính Z. Thuật ngữ “Z tràn bản đồ” chính là do cái khả năng x2 đơn vị của loại quân này.

Nhà Quả (G)

Nhà này có thể xây từ đời 1. Đây là nhà kho, dùng để chứa quả khi dân đi ăn quả và chứa thực khi dân làm ruộng. Nó không chứa thịt và gỗ, đá…

Các công trình trong AOE
Nhà quả có từ đời 1

Nó có nâng cấp là tường thành và chòi canh khi ở đời 2.

Nhà kho (S)

Nhà này có thể xây từ đời 1, dùng để chứa thực từ hươu voi, chứa gỗ, đá, vàng. Năng suất sẽ tăng khi nhà này để sát rừng, sát bãi hươu, bãi vàng…

Các công trình trong AOE
Nhà thực có từ đời 1

Nhà này có các loại nâng cấp về giáp cho lính. Từ trái qua phải, Số 1 là nâng công cho lính cận chiến (Z, xọc xiên, ngựa chém… chỉ trừ voi chiến vì nó dùng ngà để tấn công ^^).

Cái thứ 2 hình mũi tên là giáp cho lính cung. Cái thứ 3 là giáp cho các đơn vị ngựa chém. Biểu tượng cuối cùng nâng chiêng đồng cho lính bộ binh cận chiên (Z, xọc xiên) và giáp cho voi, và là điều kiện để nâng cấp voi chiến thần (đời 4).

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn AOE“!

Các công trình trong AOE – Nhà khác

Bao gồm các nhà không tham gia nâng cấp, ko có lính: Gồm nhà ở (E), ruộng (F), tường thành (W), chòi canh (T), nhà chiến thắng (Wonder). Phần thứ 2 trong hướng dẫn chơi đế chế phần công trình AOE là các nhà râu ria. Mặc dù là râu ria nhưng đều quan trọng!

Nhà ở (E), ruộng (F)

Nhà ở (E) có thể xây từ đời 1, 1 nhà ở sẽ chứa được 4 người, 49 nhà ở + 1 nhà chính sẽ chứa được (49+1)*4 = 200 quân, số lượng tối đa trong đế chế.

Ruộng (F) có từ đời 2, nhà ở (E) từ đời 1

Ruộng (F) có thể xây ở đời 2 sau khi có nhà quả (G). Dân sẽ canh tác ở đây và có thịt, khi mà hươu, voi, quả đã hết, cần phải ổn định nơi chốn thì ruộng rất quan trọng.

Chòi canh (T), tường thành (W)

Đây là 2 công trình tăng khả năng phòng thủ. Chòi canh (T) dùng để bắn tên, thủ nhà. Tường thành (W) dùng để bịt kín nhà, phòng thủ chắc.

Chòi canh trong đế chế
Chòi canh và tường thành có từ đời 2

Tuy nhiên AOE Việt ít chơi tường thành và chòi canh, các giải đầu cho phép chơi thì mới chơi! Còn anh em mình chơi kèo thường không chơi! Các bác có thể tự giao luật với nhau, luật là do mình đẻ ra!

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn AOE“!

Nhà chiến thắng (O)

Có thể xây dựng ở đời 4, đây là biểu tượng sức mạnh cho một đế chế, nó chỉ có ý nghĩa khi bạn chọn thời gian nhất định trong mỗi trận đấu. Có nghĩa là nếu bạn xây dựng và bảo vệ được nhà Wonder đến một thời điểm cho trước, bạn sẽ chiến thắng.

Nhà chiến thắng trong đế chế
Nhà chiến thắng có trong đời cao nhất, đời 4

Nhưng thường thì các games thủ không chọn cách chơi này nên họ không quan tâm đến nhà Wonder .

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn AOE“!

Các công trình trong AOE – Các nhà quân

Bài viết trước ta đã nói về các loại quân, vì vậy khi đọc bài trước rồi chuyển sang bài này các bác sẽ nắm được thông tin rất nhanh. Đế chế khi chưa chơi nhìn vào thấy rất nhiều thứ cần học, dễ làm người mới chơi “nản”.

Tuy nhiên nếu trình bày logic thì mọi thứ cũng liên kết với nhau, rất dễ nhớ. Về các loại quân trong đế chế đã được trình bày trong bài viết “Các loại quân trong AOE” trước đây!

Nhà Barracks (B)

Phím tắt của nhà này là B, khi nhấn vào dân nhấn “B” (Build) rồi nhấn thêm “B” sẽ trỏ đế nhà này. Các loại quân trong nhà này đã được em chỉ ở bài trước.

Nhà BB trong đế chế
Nhà BB có từ đời 1

Nhà để xin lính kiếm ngắn swordman (còn gọi là “leng keng”) và “quẩy đá”. Bạn cũng có thể xin lính cầm chùy ngay từ đời 1 để đi đập dân đối phương. Để có được Swordman (lính Z) mạnh nhất, bạn phải nâng cấp những bộ giáp trong nhà này!

Nhà Cung (A)

Phím tắt của nhà này là “A”, đây là nhà xin lính bắn cung, nhà này có thể xây dựng ở đời 2, với điều kiện là đã xây xong nhà “B”.

Có đến 5 loại cung cho bạn lựa chọn nhưng không phải quân nào cũng có đủ, có quân chỉ có một loại cung “ghẻ” (T) (nước Greek), cũng có một số nước có vài loại cung (sẽ nói rõ về thế mạnh của các nước trong các bài sau).

Nhà BA trong đế chế
Nhà cung (A) có từ đời 2

Trong nhà cung, bạn chỉ nâng cấp được bộ cung tên để có thêm đơn vị quân mới, thường gọi là cung A. Khi nâng bánh xe ở nhà chợ (M) sẽ có thêm cung R và khi lên đời 4 sẽ có thêm cung C và cung Voi (Tùy nước).

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn AOE“!

Nhà Ngựa chém (L)

Phím tắt là “L”, nhà này có thể xây dựng ở đời 2, với điều kiện là đã xây xong nhà “B”.

Nhà này chứa lính ngựa như ngựa dò, xọc đơn (R), ngựa chém (C), lạc đà, voi. Ngựa dò để dò đường tìm dân địch, xọc đơn, ngựa chém… sẽ lao đến và xử lý dân đang làm ăn trên khắp bản đồ.

Nhà L trong đế chế
Nhà ngựa chém (L) có từ đời 2

Bạn không cần quan tâm đến vấn đề nâng cấp nhà L lúc này, chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài viết khác.

Nhà Pháo (K)

Phím tắt là “K”, nhà này có pháo bắn đá và pháo bẹt. Có thể được xây dựng ở đời 3, sau khi đã xây được nhà cung “A”.

Nhà BK trong đế chế
Nhà pháo (K) có từ đời 3

Có một số nước có pháo mạnh như Sumerian (Bắn nhanh hơn, lên thần thậm chí có thể thả diều), Hittle (Máu gấp đôi khi lên thần).

Xem tiếp hướng dẫn chơi đế chế tại chuyên mục “Hướng dẫn chơi AOE“!

Nhà xọc xiên (Y)

Phím tắt là “Y”, nhà này có thể được xây dựng ở đời 3, sau khi đã xây được nhà ngựa chém “L”.

Nhà Y trong đế chế
Nhà Y có từ đời 3

Nhà này có đơn vị duy nhất là xọc xiên, đi chậm, công cao giáp trâu, dễ bị phù thủy phù, bị cung tên rỉa. Nhưng lại rất lợi thể khi đánh với ngựa chém, phá nhà, thủ nhà…

Nhà phù (P)

Phím tắt là “P” là một trong các công trình trong aoe, Có thể được xây dựng ở đời 3. Chỉ có đơn vị duy nhất là phù thủy cùng với 1 đống nâng cấp đều dùng vàng.

Nhà P trong đế chế
Nhà P có từ đời 3

Mặc dù đắt, tốn vàng tuy nhiên rất đáng giá nếu dùng đúng lúc, tùy vào trận đấu mà chiến thuật dùng phù có thể thay đổi thế trận.

Nhà thuyền (D)

Nơi xin thuyền các loại, ít được dùng trong AOE do toàn chơi map đất liền!

Nhà thuyền có từ đời 1

Tổng kết

Mình vừa hướng dẫn chơi đế chế với phần các công trình trong AOE. Bài viết có vẻ hơi dài, nhưng vì chứa toàn bộ các nhà trong đế chế nên tách ra các bác lại khó đọc!

Các loại công trình trong Age of Empires I không chỉ là những phần cơ bản để duy trì đế chế mà còn là yếu tố quyết định chiến thắng. Sự hiểu biết và khéo léo trong việc xây dựng và quản lý các công trình này là chìa khóa để phát triển đế chế, chiến thắng đối thủ và đi vào lịch sử với tên tuổi vĩ đại.

Chuyên mục: Hướng dẫn chơi AOE

Việc chơi đế chế không chỉ mang lại niềm vui giải trí. Nó còn giúp phát triển nhiều tư duy quản lý trong cuộc sống hàng ngày.

Viết một bình luận

+ 14 THÁNG 7 GPLAY, EGO CẬP NHẬT CHỐNG HACK

+ EGO: KHÔNG SỬ DỤNG HACK, HIỆN TẠI RĂT NGUY HIỂM

+ GPLAY: HACK BÌNH THƯỜNG

+ AE chơi Ego chuyển qua Gplay liên hệ Admin để được hướng dẫn!

X